Fakta n.v. Temmerman Home n.v.
Kaarderslaan 11
9160 Lokeren
Tel. +32 (0)9 348.33.49
Fax +32 (0)9 348.75.66
BTW BE 0440.693.467
Kaarderslaan 11
9160 Lokeren
Tel. +32 (0)9 348.33.49
Fax +32 (0)9 348.75.66
BTW BE 0418.109.590

Clausule offerte of contract met klanten

De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door Temmerman Home N.V en Fakta N.V.. verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.

De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Temmerman Home N.V en Fakta N.V. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Ze kunnen ook verwerkt worden om u op de hoogte te houden van andere diensten op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemingen. Indien de opdrachtgever dit niet willen volstaat het dit mee te delen op  info@temmerman-home.eu

clausule  documenten naar klanten toe

Uw persoonsgegevens worden door Temmerman Home N.V en Fakta N.V. verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw bouwopdracht.

Via info@temmerman-home.eu of een schrijven aan ons adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ze kunnen ook worden gebruikt om u op de hoogte te houden van andere diensten en producten op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wil kan u ons dat meedelen op info@temmerman-home.eu  of een schrijven aan ons adres.